Tag : Kovilpatti East Police Station

முக்கியச் செய்திகள் தமிழகம் செய்திகள்

பெண் உதவி ஆய்வாளருக்கு, சக காவலர்கள் நடத்திய வளைகாப்பு நிகழ்ச்சி

Web Editor
கோவில்பட்டி காவல் நிலையத்தில் பெண் காவல் உதவி ஆய்வாளருக்கு சக காவலர்கள் இணைந்து குலவையிட்டு , சீர்வரிசை அணிவித்து நடத்திய வளைகாப்பு நிகழ்ச்சி பார்ப்பவர்களை நெகிழ்ச்சியடைய வைத்துள்ளது. வளைகாப்பு என்பது கருவுற்ற தாய்மார்களுக்கு செய்யும்...