Tag : Neuralink Chip

முக்கியச் செய்திகள் உலகம் தொழில்நுட்பம் செய்திகள்

மனித மூளையை இயந்திரத்துடன் இணைக்கும் நியூராலிங்: குரங்கிடம் வெற்றிகரமாக சோதனை!

எல்.ரேணுகாதேவி
உடல் அளவில் பாதிக்கப்பட்டு நடமாடக் கஷ்டப்படும் நபர்கள் தாங்கள் இருக்கும் இடத்திலிருந்து ஐபோன், கணினி போன்றவற்றைப் பயன்படுத்த மனித மூளையின் செயல்பாட்டை சிப் மூலமாக இயந்திரத்துடன் இணைக்கும் நியூராலிங் திட்டம் வெற்றிகரமாக குரங்கிடம் சோதனைச்...