Tag : #MopUpround | #MedicalCounciling | #Supremecourt #News7Tamil | News7TamilUpdate

முக்கியச் செய்திகள் இந்தியா தமிழகம்

92 இன் சர்வீஸ் இடங்களை கூடுதல் சுற்று கலந்தாய்வில் சேர்க்க உச்சநீதிமன்றம் மறுப்பு

Web Editor
மருத்துவப் படிப்புக்கான கூடுதல் சுற்று கலந்தாய்வில், தமிழ்நாடு ஒப்படைத்த 92 இன்-சர்வீஸ் இடங்களையும் சேர்க்கக் கோரிய மனுவை தள்ளுபடி செய்தது உச்ச நீதிமன்றம் மருத்துவப் படிப்புக்கான பிரதான சுற்று கலந்தாய்வுகள் அனைத்தும் முடிவடைந்து விட்ட...