செவாலியர்  விருது  தமிழர்கள் 

செவாலியர்  விருது  தமிழர்கள் 

1995 - நடிகர் திலகம்  சிவாஜி  கணேசன்  

1995 - நடிகர் திலகம்  சிவாஜி  கணேசன்  

2013 - செவாலியர் விருது பெற்ற முதல் தமிழ் பெண் அஞ்சலி கோபாலன்

திருநங்கைகள் நல்வாழ்வுக்காக பாடுபட்டவர் அஞ்சலி கோபாலன்

2014 - செவாலியர் விருது பெற்ற முதல் ஈழத் தமிழ் பெண் சிவயோகி ராமநாதன் 

2014 - செவாலியர் விருது பெற்ற முதல் ஈழத் தமிழ் பெண் சிவயோகநாயகி ராமநாதன் 

2010 - சமூக சேவைக்காக நடிகர் அலெக்ஸ்

2016 - கலைத்துறை பங்களிப்பிற்காக கமல்ஹாசன்

2022 - கர்நாடக இசைப் பாடகர் அருணா சாய்ராம் 

புதுச்சேரியைச் சேர்ந்த பல்வேறு தமிழர்கள் இந்த உயரிய விருதை பெற்றுள்ளனர் 

மேலும் பல செய்திகளை அறிந்துகொள்ள - https://news7tamil.live/