குவெண்டின் டேரண்டினோ இயக்கிய 9 திரைப்படங்கள்

ரிசர்வாயர் டாக்ஸ்(1992)

பல்ப் ஃபிக்ஷன் (1994)

ஜாக்கி ப்ரௌன் (1997)

கில் பில் 1&2 (2003 -2004)

டெத் ப்ரூஃப் (2007)

இன்குலோரியஸ் பாஸ்டர்(2009)

ஜாங்கோ அன்செயின்டு (2012)

ஹேட்ஃபுல் எய்ட் (2015)

ஒன்ஸ் அப் ஆன் டைம் இன் ஹாலிவுட் (2019)