Tag : தென் ஆப்பிரிக்கா

முக்கியச் செய்திகள் இந்தியா செய்திகள்

இந்தியா வந்தடைந்த 12 சிறுத்தைகள் – குனோ தேசிய பூங்காவில் விடுவிப்பு

Web Editor
தென் ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்ட 12 சிறுத்தைகள் மத்திய பிரதேசத்தில் உள்ள குனோ தேசிய பூங்காவில் விடுவிக்கப்பட்டன. உலகில் உள்ள 7,000 சிறுத்தைகளில் பெரும்பாலானவை தென் ஆப்பிரிக்கா, நமீபியா மற்றும் போட்ஸ்வானாவில் வாழ்கின்றன....